فعال سازی سایت گروه علوم اجتماعی استان آذربایجان شرقی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم آذر 1390ساعت 12:14  توسط گروه علوم اجتماعی آذربایجان شرقی  | 
همکاران محترم علوم اجتماعی جهت دسترسی به فایل راهنمای معلم کتاب جدیدالتالیف جامعه۱به آدرس های زیر مراجعه نمایید:

۱-سایت دبیرخانه علوم اجتماعی

www.droe.ir

۲-سایت اداره کل چاپ و توزیع کتب درسی

www.sch.chap.ir

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم آبان 1389ساعت 10:36  توسط گروه علوم اجتماعی آذربایجان شرقی  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم آبان 1389ساعت 10:26  توسط گروه علوم اجتماعی آذربایجان شرقی  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم مهر 1389ساعت 10:51  توسط گروه علوم اجتماعی آذربایجان شرقی  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم مهر 1389ساعت 9:33  توسط گروه علوم اجتماعی آذربایجان شرقی  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم مهر 1389ساعت 10:31  توسط گروه علوم اجتماعی آذربایجان شرقی  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم مهر 1389ساعت 10:28  توسط گروه علوم اجتماعی آذربایجان شرقی  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم خرداد 1389ساعت 9:51  توسط گروه علوم اجتماعی آذربایجان شرقی  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم فروردین 1389ساعت 11:47  توسط گروه علوم اجتماعی آذربایجان شرقی  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم فروردین 1389ساعت 10:40  توسط گروه علوم اجتماعی آذربایجان شرقی  |